Putte en De Raad van het Dorp

Door de geschiedenis heen heeft het dorp Putte een zeer specifieke ligging op de landsgrens met Nederland en België.

Aan Belgische kant hebben we Kapellen en Stabroek, over de grens het Nederlandse Woensdrecht we kunnen dus spreken over een dorp met 3 gemeenten met elk zijn eigen gemeentereglementen, voorschriften en voorzieningen.

In 1978 naar aanleiding van het "Jaar van het Dorp" werd de Raad van het Dorp opgericht. Onder leiding van toenmalig schepen Jos Hendrikx werd met een aantal mensen geprobeerd om de plaatselijke handelaars en verenigingen aan te moedigen om naar buiten te komen. Een geschikte datum was vlug gevonden. Na een tijd kwam er echter wat sleet op de formule en werd er gepraat met de buurgemeenten Stabroek en Nederland. Uit deze gesprekken ontstond een grensoverschrijdende braderie de Putse Grensfeesten.

Deze raad zette zich indertijd daadwerkelijk in voor het behoud van het grensdorp. Van in het begin van de oprichting werden de belangen en verzuchtingen van de Putse bevolking ter harte genomen. De raad heeft gedurende vele jaren een niet te verwaarlozen inpakt verworven.

Het is deze Raad van het Dorp die nog steeds jaarlijks de Putse Grensfeesten inricht op de laatste zondag van juni aan de Belgische kant.

 

Wat blijkt na enig opzoekingwerk van François Lenaerts, die nog deel uitmaakte van de Raad van het Dorp dat bij het ontstaan van de grensfeesten in 1978 en lang nadien sprake was van twee dagen.

1978 12-13 augustus

1979 11-12 augustus

1980 16-17 augustus

1981 15-16 augustus

1982 14-15 augustus

1983 13-14 augustus

1984 11-12 augustus

1985 10-11 augustus

1986 10 augustus (hier is slechts één datum terug gevonden)

1987 22-23 augustus

1988 13-14 augustus

Vanaf 1985 begon de belangstelling terug te lopen, zodat uiteindelijk in 1989 werd beslist om samen te gaan met Klein kermis, die plaats had op de laatste zondag van juni.

24-25 juni 1989

16-17 juni 1990

15-16 juni 1991

Vanwege de geringe belangstelling op de zaterdag werd vanaf 1992 definitief overgeschakeld op een dag.

28 juni 1992

27 juni 1993

dit is tot op heden nog steeds de laatste zondag van juni.

Wegens de corona epidemie zijn er in de jaren 2020 en 2021 geen grensfeesten geweest

een fotootje uit de oude doos